សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ លេខ ១៩០​៖ គ.ជ.ប នឹង​មាន​រៀបចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ ស្ដី​ពី​៖ - ដំណើរ​ការ​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​តាម​ឃុំ សង្កាត់ - លទ្ធផល​បណ្ដោះ​អាសន្ន​នៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត...

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News