ខិត្តប័ណ្ណ​៖ សូម​អញ្ជើញ​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ដែល​មានសិទ្ធ​បោះឆ្នោត​ទៅ​ពិនិត្យ​មើល​ឈ្មោះ​ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ និង​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News