លទ្ធផល​បណ្ដោះអាសន្ន​នៃ​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០១៧ ពីថ្ងៃទី​០១ ដល់​ថ្ងៃទី​​០៦ ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៧ ត្រឹមម៉ោង​ ១៨​:០០ល្ងាច​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News