ព្រឹត្តិ​បត្រ​គោល​នយោបាយ​គណបក្ស​ សម្រាប់​ការ​ឃោស​នា​បោះ​ឆ្នោត​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778