កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ​ ស្ដី​ពី​ - ការ​ប្រកាស​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ប្រតិទិន​នៃ​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧ - ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ថិតិ​ចំនួន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ និង​ចំនួន​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត​ប៉ានស្មាន​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News