មតិបូក​សរុប របស់​ ឯកឧត្តម​ គួយ ប៊ុនរឿន អនុប្រធាន គ.ជ.ប និង​ការ​ប្រកាសបិទកិច្ចប្រជុំ​ពិគ្រោះ​យោបល់អំពី​សេចក្ដី​ព្រាង​បទបញ្ជា និង​នីតិវីធី​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត និង​ការ​ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News