លទ្ធផលដោះស្រាយបណ្តឹងតវ៉ាទាក់ទងនឹងលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន នៃការបោះឆ្នោតជ្រើស តាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៥ នៅមណ្ឌលខេត្តក្រចេះ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778