ពាក្យបណ្តឹងចំនួន ១៧ ត្រូវបានដាក់ប្តឹងទាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន​នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៥

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778