សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ ស្ដី​ពី​ការ​ផ្ទេរសិទ្ធិ​របស់​ប្រធាន​គណបក្ស​នយោបាយ​ជូន​តំណាង​ដើម្បី​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​ពាក្យ​សុំ​ចុះ​ឈ្មោះ​ភ្នាក់​ងារ​គណបក្ស​នយោបាយ​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ឆ្នាំ​២០១៧(​គណបក្ស​យុវជនកម្ពុជា)

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News