សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ លេខ ១១៨៨ ស្ដី​ពី​ការ​ផ្ទេរ​សិទ្ធិ​របស់​ប្រធាន​គណបក្ស​នយោបាយ​ជូន​តំណាង​ដើម្បី​ចុះ ហត្ថលេខា​លើ​ពាក្យ​សុំ​ចុះ​ឈ្មោះ​ភ្នាក់​ងារ​គណបក្ស​នយោបាយ​សម្រាប់​ការ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News