ពាក្យបណ្តឹងចំនួន ០៥ ត្រូវបានដាក់ប្តឹងនៅមួយថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News