សេចក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​ លេខ ១៧៧៖ គ.ជ.ប បាន​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​ផ្សព្វផ្សាយ​ ស្ដី​ពី​ការ​ប្រកាស​ផ្សព្វផ្សាយ​ប្រតិទិន​នៃ​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧ ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ស្ថិតិ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ និង​ចំនួន​ការិយាល័យ​..

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News