លទ្ធផល​នៃ​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​កុំ​ព្យូទ័រ សម្រាប់​នាយកដ្ឋាន​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​អ្នក​បោះឆ្នោត​ និង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News