សេចក្ដី​ជូនដំណឹង ​ស្តីពី​ការ​លើក​កាលបរិច្ឆេទ ​នៃការ​បិទ​ផ្សាយ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បេក្ខជន​ និង​ពេល​ប្រឡង​ QCM និង​ការ​ធ្វើ​តេស្ត​កុំព្យូទ័រ​ នៃ​ក្រុម​ចុះឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News