សេចក្ដីជូនដំណឹង​ ស្ដី​ពី​​ការ​ដាក់​ និងង​ទទួល​ពាក្យ​សុំ​ចុះ​ឈ្មោះ​អ្នក​សង្កេតការណ៍​ជាតិ អន្តរជាតិ និង​ភ្នាក់ងារ​គណបក្ស​នយោបាយ​ សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News