សេចក្ដីជូនដំណឹង​៖ បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនដែលត្រូវ​មក​ប្រឡង​ QCM និង​តេស្ត​កុំព្យូទ័រ​នៅ​នាយកដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​អ្នកបោះឆ្នោត​ និង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News