សេចក្ដីជូនដំណឹង លេខ ១៦៨​៖ គ.ជ.ប សូម​ជូនដំណឹង​ដល់​ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ​ព័ត៌មានជាតិ អន្តរជាតិ​ទាំង​អស់​ឱ្យ​បាន​ជ្រាប​ថា​​ គ.ជ.ប នឹង​បើក​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ដល់​មន្រ្តី លធ.ខប តំណាង​គបក្ស​នយោបាយ​ និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល ស្ដី​ពី​ការ​ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី..

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News