សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ១៦៦ គ.ជ.ប/អគ្គ.ប្រ.ក.ព ស្តីពីភាគីពាក់ព័ន្ធដែល គ.ជ.ប បានបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជា​ និង​នីតិវិធី​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​បញ្ជី​បោះឆ្នោត និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​ ឆ្នាំ​២០១៧

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News