លទ្ធផលជនួបពិភាក្សារវាង គ.ជ.ប ជាមួយតំណាងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងតំណាង​គណបក្សសង្រ្គោះជាតិ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778