កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអំពី សភាពការណ៍ទូទៅនៃការឃោសនាបោះឆ្នោត និងការផ្តល់សុពលភាពលើបញ្ជីបោះ ឆ្នោត សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News