សំណួរចម្លើយ - កិច្ចប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធស្ដីពីការឃោសនាបោះឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778