កិច្ច​ប្រជុំ​ជា​មួយ​ភាគី​ពាក់​ព័​ន្ធ​ស្ដីពី​ ការ​ឃោស​នា​បោះ​ឆ្នោត​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778