កិច្ចសម្ភាសន៏ ឯ. សោម សូរីដា ​ ក្រោយជួប​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778