កិច្ចសម្ភាសន៍ ឯ. ហង្ស ពុទ្ធា - សិក្ខាសាលាក្រសួងព័ត៌មាន - សិល្បៈអធិប្បាយ

ចែករំលែក(Share)
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778