ពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល​ គធ.ខប តំណាង​គណបក្សនយោបាយ​ និង​អង្គការ​មិនមែន​រដ្ឋាភិបាល

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778