ឯកឧត្ដម ហង្ស ពុទ្ធា ក្រោយ​ជួបតំណាង​មូល​និធិ​ កូហ្វី អាណាន់​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778