កម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល​ការចុះបញ្ជីបេក្ខជន​គណបក្ស​នយោបាយ​ និង​ការឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778