ឯកឧត្ដម ហង្ស ពុទ្ធា អ្នកនាំពាក្យ គ.ជ.ប ក្នុងកិច្ចប្រជុំ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​មួយ​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778