មតិសំណេះ​សំណាល បើក​វគ្គ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ ស្ដី​ពី​ការ​ចុះ​បញ្ជី​បេក្ខជន គណបក្ស​នយោបាយ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778