គួរធ្វើដូចម្តេចប្រសិនជាអ្នកបោះឆ្នោតរកមិនឃើញឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News