សេចក្តីបំភ្លឺស្តីពី ការផ្អាកវិទ្យុមិនឱ្យ​ផ្សាយបន្ត និងការហាមផ្សព្វផ្សាយការងារ និងលទ្ធផលនៃការ​បោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News