កិច្ចសម្ភាសន៍ លោក​ស្រី ឃឹម​ ភុនកេសរ ដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួច

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778