ចំរៀងកាយវិការក្រោមចំណងជើងថា៖ ថ្ងៃ​ចុះ​ឈ្មោះជា​កិត្តិយស​ពលរដ្ឋខ្មែរ

មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778