សម្រង់​សេចក្ដី​សម្រេច​(ទ.១២០៣) លេខ​០០៥ បណ្ដឹង​/សំណុំ​រឿង​លេខ​០៤៤ អំពី​​បណ្ដឹង​ជំទាស់​នឹង​សេចក្ដី​សម្រេច​ ចុះថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧ របស់​ គខប​ បន្ទាយមានជ័យ

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News