សម្រង់​សេចក្ដី​សម្រេច​(ទ.១២០៣) លេខ​០០៦ បណ្ដឹង​/សំណុំ​រឿង​លេខ​០៥៦ អំពី​​បណ្ដឹង​ជំទាស់​នឹង​សេចក្ដី​សម្រេច​លេខ ០០៤ ចុះថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧ របស់​ គធប​ ភ្នំពេញ​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News