សេច​ក្ដី​បំ​ភ្លឺ​របស់​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ គ.ជ.ប ៖ អំពី​ព័ត៌​មាន​ ដែល​មាន​ចរិត​ញុះ​ញង់​ បង្ខូច​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​របស់​ស្ថាប័ន​ គ.ជ.ប​ ថា​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង​របស់​បរទេស ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ចេញ​ចំនួន​បណ្ដោះ​អាសន្ន​ នៃ​អ្នក​បាន​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត​...

សេច​ក្ដី​បំ​ភ្លឺ​របស់​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ គ.ជ.ប ៖ អំពី​ព័ត៌​មាន​ ដែល​មាន​ចរិត​ញុះ​ញង់​ បង្ខូច​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​របស់​ស្ថាប័ន​ គ.ជ.ប​ ថា​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង​របស់​បរទេស ទាក់​ទង​នឹង​ការ​ចេញ​ចំនួន​បណ្ដោះ​អាសន្ន​ នៃ​អ្នក​បាន​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ឃុំ សង្កាត់​ អាណត្តិ​ទី​៤ ឆ្នាំ​២០១៧

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News