សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ១៤៦៖ កម្មវិធី​ដឹកជញ្ជូ​ន​កញ្ចប់​សន្លឹក​ឆ្នោត​ (កញ្ចប់ "ឃ"​) ពី​រាជធានី​ ខេត្ត​ មករក្សាទុក​នៅ​ទីស្ដីការ និង​ឃ្លាំង​ គ.ជ.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News