សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ១៣៥៖ នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី​០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧ គ.ជ.ប បានបញ្ជូន​សម្ភារ ​ឯកសារបោះឆ្នោត​និង​រាប់សន្លឹកឆ្នោត​ ដល់​ការិយាល័យ​បោះឆ្នោត​ទាំង ២២,១៤៨ការិយាល័យ​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News