សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន លេខ ១៣៤​៖ នៅយប់​ថ្ងៃទី​០៤ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៧ ចាប់​ពី​ម៉ោង​ ១៨: ០០​នាទី ដល់ម៉ោង​ ២២:០០នាទី នៅ​ទាំង​២៥រាជធានី ខេត្ត​ នឹងធ្វើ​ការ​ផ្សាយ​លទ្ធផល​បឋម​ អំពីការបោះឆ្នោត

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News