សេចក្ដី​ប្រកាសព័ត៌មាន​ លេខ​​ ១២៧៖ នៅថ្ងៃ​ទី​០១ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៧ គ.ជ.ប បាន​ចេញ​ លិខិត សេចក្ដី​ណែនាំ​ និង​សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​មួយចំនួន​ដល់​ស្ថប័ន​ពាក់ព័ន្ធ ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល​ដល់​ដំណើរ​ការ​បោះឆ្នោត​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News