រូប​ភាព​សកម្ម​ភាព​៖ ​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​​ និង​ចែក​រំលែក​យោបល់​ នា​ព្រឹក ​ថ្ងៃទី​២៩ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៧ អំពី​ស្ថាន​ភាព​នៃ​ការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ និង​មុន​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ ការ​បង្ហាញ​ពី​វិធី​សាស្ត្រ​នៃ​ការ​សង្កេត​ការណ៍​បោះ​ឆ្នោត​ និង​ពិភាក្សា​អំពី​កិច្ច​...

រូប​ភាព​សកម្ម​ភាព​៖ ​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​​ និង​ចែក​រំលែក​យោបល់​ នា​ព្រឹក ​ថ្ងៃទី​២៩ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៧ អំពី​ស្ថាន​ភាព​នៃ​ការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ និង​មុន​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ ការ​បង្ហាញ​ពី​វិធី​សាស្ត្រ​នៃ​ការ​សង្កេត​ការណ៍​បោះ​ឆ្នោត​ និង​ពិភាក្សា​អំពី​កិច្ច​សហ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​រវាង​ គ.ជ.ប និង​អង្គ​ការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ ក្រោម​អធិបតី​ភាព​ ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុន​ហុក​ ប្រធាន គ.ជ.ប នៅ​សាល​សន្និសីទ​ គ.ជ.ប។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News