សេច​ក្ដី​ណែ​នាំ​ ស្ដី​ពី​ ការ​បោះ​ឆ្នោត​បាន ឬ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ពុំ​បាន​ បន្ទាប់​ពី​បាន​ពិនិត្យ​ដោយ​ត្រឹម​ត្រូវ​រវាង​​អត្ត​សញ្ញាណ​ប័ណ្ណ​សញ្ជាតិ​ខ្មែរ​ ឈ្មោះ​ និង​ទិន្នន័យ​ក្នុង​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ រូប​ថត និង​រូប​ពិត​របស់​អ្នក​បោះ​ឆ្នោត​

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/NEC-SNN-2017-05-26-thl.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778