សេច​ក្ដី​អំ​ពាវ​នាវ​ ចុះ​ថ្ងៃទី​២៦ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៧ ដល់​គ្រប់​គណបក្ស​នយោបាយ​ បេក្ខជន​ ភ្នាក់ងារ​​គណបក្ស​នយោបាយ​​ អ្នក​គាំ​ទ្រ សមាគម អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​ជាតិ អន្តរជាតិ និង​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/NEC-2017-05-26-761-wb-thl.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778