សេច​ក្ដី​អំពាវ​នាវ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៧ ៖ ដល់​​សា​ធារណ​ជន​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​បណ្ដាញ​សង្គម​ Facebook ឱ្យ​បញ្ឈប់​ជា​បន្ទាន់​ចំពោះ​ការ​ស្ទង់​មតិ​

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/NEC-2017-05-24-751-wb-thl.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778