សេច​ក្ដី​អំពាវ​នាវ ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៧ ៖ ដល់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ ​គណៈ​កម្ម​ការ​ឃុំ សង្កាត់​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ មេឃុំ ចៅ​សង្កាត់​ និង​មេភូមិ

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/NEC-2017-05-24-750-web-thl.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778