សេចក្ដីអំពាវនាវ​ ចុះថ្ងៃទី​២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៧៖ ចំពោះ​គ្រប់​គ្រឹះ​ស្ថាន​ធនាគារ​និងហិរញ្ញវត្ថុ និង​ប្រតិបត្តិការឥណទាន​ជនបទ​ទាំងអស់​

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News