រូប​ភាព​សកម្ម​ភាព ៖ កិច្ច​ប្រ​ជុំ​អគ្គ​លេខា​ធិការ​ដ្ឋាន គ.ជ.ប នា​រសៀល​ ថ្ងៃទី​២៣ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៧ ក្រោម​អធិបតី​ភាព​ ឯកឧត្តម​ ទេព​ នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ដើម្បី​ពិនិត្យ​ការងារ​កន្លង​មក​ និង​ទិស​ដៅ​បន្ត...

រូប​ភាព​សកម្ម​ភាព ៖ កិច្ច​ប្រ​ជុំ​អគ្គ​លេខា​ធិការ​ដ្ឋាន គ.ជ.ប នា​រសៀល​ ថ្ងៃទី​២៣ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៧ ក្រោម​អធិបតី​ភាព​ ឯកឧត្តម​ ទេព​ នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ដើម្បី​ពិនិត្យ​ការងារ​កន្លង​មក​ និង​ទិស​ដៅ​បន្ត ដែល​មាន​សមាសភាព​ចូលរួមដោយ ​ឯកឧត្តម​អគ្គលេខាធិការ​រង និង​​លោក លោក​ស្រី​ប្រធាន អនុ​ប្រធាននាយក​ដ្ឋាន​ នៃ​អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប​។

Share

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News