ចុះ​ថ្ងៃទី​២៣ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៧ ៖ សេច​ក្ដី​អំពាវ​នាវ​​ចំពោះ​ប្រ​ជា​ពល​រដ្ឋ​ខ្មែរ​​ដែល​កំពុង​បំពេញ​បេស​កកម្ម​ ឬ​រស់​នៅ​ និង​ធ្វើ​ការ​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​

ចែករំលែក(Share)

." data-share-imageurl="https://www.nec.gov.kh/khmer/sites/default/files/field/image/NEC-SPN-2017-05-741-wb-cv.jpg">
មន្ត្រី​​​ទទួល​បន្ទុក​​គេហទំព័រ​៖ 096 69 09 778