រូប​ភាព​សកម្ម​ភាព ៖ នៅថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ស៊ិក ប៊ុនហុក ប្រធាន គ.ជ.ប ទទួល​ជួប​សវនា​ការ​ជា​មួយ​លោក Denis Sehrey តំណាង​អង្គ​ការ​ខុន​រ៉ាដ នៅ​ទី​ស្ដី​ការ គ.ជ.ប

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News