សេច​ក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​ ៖ នា​ព្រឹក ​ថ្ងៃទី​១៨ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៧ គ.ជ.ប បាន​សហការ​ជាមួយ​ទីភ្នាក់ងារ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ​ជប៉ុន​ (JICA) រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលា​សម្រាប់​អ្នក​សារ​ព័ត៌​មាន​​ ស្ដីពី​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ព័ត៌​មាន​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​ឃោ​នា​បោះ​ឆ្នោត​

សេច​ក្ដី​ប្រកាស​ព័ត៌​មាន​ ៖ នា​ព្រឹក ​ថ្ងៃទី​១៨ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៧ គ.ជ.ប បាន​សហការ​ជាមួយ​ទីភ្នាក់ងារ​ប្រ​តិ​បត្តិ​ការ​អន្តរជាតិ​ជប៉ុន​ (JICA) រៀប​ចំ​សិក្ខា​សាលា​សម្រាប់​អ្នក​សារ​ព័ត៌​មាន​​ ស្ដីពី​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ព័ត៌​មាន​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​ឃោ​នា​បោះ​ឆ្នោត​ ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​​ព័ត៌​មាន​ ១ថ្ងៃ មុនថ្ងៃបោះ​ឆ្នោត​ និង​ថ្ងៃ​បោះ​ឆ្នោត​ និង​ថ្ងៃ​បោះឆ្នោត​ និង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​បណ្ដឹង​ទាក់ទង​ការឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត​ និង​ការ​បោះឆ្នោត​ នៅសណ្ឋាគារ​ កាំបូឌីយ៉ា​ណា រាជធានីភ្នំពេញ។

ទាញយកកម្មវិធី(App) CamNEC News